Geleceği şekillendiriyoruz...

Organizasyonel başarının sağlanması ancak gelişim ile mümkün olmaktadır. Gelişim ise farkındalıkla başlayan ve deneyimlerle gerçekleşen bir yolculuktur.

Organizasyonel ve kişisel seviyede eğitim ve gelişim planlarınının gerçekleştirilmesi ve etkin yürütülmesi başarının sürekliliği için esastır. Bu noktada çalışanların varolan potansiyellerini kullanarak daha iyi performans sergileyebilmeleri ve iş (performans) hedeflerine ulaşabilmeleri için eğitim&gelişim desteği sağlanır. Belirlenen kişisel gelişim ihtiyaçları, çalışanların hedeflerini yerine getirebilmeleri ve daha iyi iş sonuçlarına ulaşabilmeleri konusunda destek sağlamaktadır.

Gelişim hedefleri oluşturulurken çalışanın mevcut pozisyonu ve gelecekteki potansiyel pozisyonları değerlendirilir. Çalışanın gelişimine katkı sağlayacak farklı araçlar kullanılır. Bu araçlar sınıf içi eğitimler, rotasyon, işin zenginleştirilmesine katkı sağlayacak ek sorumluluklar, global veya lokal projelerde görevlendirme, mentorluk, koçluk vb. gibidir.