Ortak hedefe birlikte ulaşıyoruz.

Performans Yönetim Sistemi’ni; çalışan ve yönetici arasındaki ortak bir yönetimsel süreç olarak konumlandırıyoruz. Performans yönetimi sisteminde ana odağımız; şirketimizin gelecekteki başarısına katkı sağlayacak sonuçlara; iş hedeflerimizi ve önceliklerimizi planlayarak ve geliştirerek ulaşabilmek.

Performans yönetim sistemimizde çalışanların performansları ile birlikte yetkinlikleri ve kişisel&kariyer gelişim hedefleri de gözlemlenir ve değerlendirilir.