Adil ve gerçekçi

Hedefimiz, çalışanlarımıza kişisel performansları ve şirket sonuçları göz önüne alınarak güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş adil, objektif ve pazarda rekabetçi bir ücretlendirme sağlamaktır.

Bireysel ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda,  yılda bir kez  değerlendirilip gözden geçirilmektedir.

Yan haklar; aynı ücretler gibi sektörün dinamiklerine, organizasyon içi dengelere ve şirketin finansal durumuna bakılarak belirlenmektedir. Yan haklar, çalışanlara ücret haricinde sağlanan ekstra imkanları kapsamaktadır. Yan haklar, pozisyonların organizasyondaki konumuna göre belirlenmektedir.