MÜŞTERİLER VE SİTE ZİYARETÇİLERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Benetton Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (”Benetton” veya “Şirket”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, tr.benetton.com ve www.benetton.com.tr alan adlı internet sitesini (“Site”) kullanan ziyaretçilere ve Site üzerinden hesap oluşturan ve alışveriş yapan müşterilere ait birtakım kişisel verileri işlemektedir. İşbu aydınlatma metninin amacı, söz konusu veri sahiplerinin KVKK madde 10 uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin olarak bilgilendirilmesidir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplanma Yöntemleri

a. Müşteriler

1. Kimlik Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (örn. mesafeli satış sözleşmesi kapsamındaki ürün teslim etme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi), mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe süreçlerinin yürütülmesi (örn. fatura düzenlenmesi), yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlama (örn. cayma hakkının kullanılması halinde, gereğinin yerine getirilmesi), pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için kişisel veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerin ifası için veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden veya sair elektronik kanallardan (örn. e-posta) toplanmaktadır.

2. İletişim Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi (örn. sözleşme kapsamındaki ürün teslim etme yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi), mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans/muhasebe süreçlerinin yürütülmesi (örn. fatura düzenlenmesi), yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak örn. cayma hakkının kullanılması halinde, gereğinin yerine getirilmesi), pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için kişisel veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün ifası için veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden veya sair elektronik kanallardan (örn. e-posta) toplanmaktadır.

3. Finansal Bilgiler

 • İşlenen Kişisel Veriler: Fatura bilgileri
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Şirketimiz faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Veri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden veya sair elektronik kanallardan (örn. e-posta) toplanmaktadır.

4. İşlem Güvenliği Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: IP adresi bilgileri, kullanıcı adı, şifre
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: https://tr.benetton.com/ uzantılı websitesini kullanabilmeniz ve site üzerindeki hizmetlerden faydalanabilmeniz amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye, https://tr.benetton.com/benetton-cerez-bilgilendirmesi adresinde yer alan çerez politikasından ulaşabilirsiniz.

5. Hukuki İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Adli makamlarla yazışmalarda kullanılan veriler, hukuki uyuşmazlıklara ilişkin dosyalarda yer alan veriler
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin ifası ve olası uyuşmazlıklarda savunma hakkının kullanılması amacıyla işlenmektedir
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün ifası ve bir hakkın kullanılması için veri işlemenin gerekli olması sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Yazılı olarak veya elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

6. Müşteri İşlem Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, çağrı merkezi kayıtları
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Şirketimizin faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkilerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün ifası ve bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden, çağrı merkezi ve elektronik kanallar (örn. e-posta) vasıtasıyla toplanmaktadır.

7. İşitsel Kayıtlar

 • İşlenen Kişisel Veriler: Çağrı merkezi kayıtları
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşterilerin talep/şikayetlerinin değerlendirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, hukuki yükümlülüğün ifası ve bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Çağrı merkezi vasıtasıyla toplanmaktadır.

8. Pazarlama Bilgisi

 • İşlenen Kişisel Veriler: Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Pazarlama faaliyetlerinin (örn. ticari elektronik ileti gönderimi) yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Bu amaçlarla işlenen kişisel veriler, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden işlenmektedir. Ek olarak, bazı pazarlama faaliyetleri (örn. ticari elektronik ileti gönderimi) kapsamındaki veri işleme faaliyetleri, açık rızanıza istinaden gerçekleştirilmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden veya sair elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

b. Ziyaretçiler

1. İşlem Güvenliği Bilgileri

 • İşlenen Kişisel Veriler: Zorunlu çerezler veya ziyaretçinin izin vermesi halinde tercihe bağlı çerezler yoluyla işlenen kişisel veriler (Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz).
 • Kişisel Verileri İşleme Amaçları: Site’yi ziyaret edebilmeniz veya tercihe bağlı çerezleri kabul etmeniz halinde, reklam/pazarlama amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: Zorunlu çerezler, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine istinaden işlenmektedir. Tercihe bağlı çerezler, veri sahibinin açık rızasına istinaden işlenmektedir.
 • Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri: Site üzerinden çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

2. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

İşlediğimiz kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurtiçinde ve/veya yurtdışında mukim üçüncü taraflara aktarılabilir:

 • Hukuki süreçlerimizin yürütülmesi ve yetkili mercilerin bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, kimlik, iletişim, finansal bilgi, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgileriniz, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebebine bağlı olarak yetkili mercilere (örn. mahkemeler) aktarılmaktadır.
 • Sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası amacıyla kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz, iş ortaklarımıza ve hizmet aldığımız üçüncü taraflara (örn. kargo şirketleri) aktarılabilmektedir.
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz ve pazarlama bilgileriniz, iş ortağımız olan reklam ajanslarına, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin gerekli olması sebebine bağlı olarak aktarılmaktadır.
 • Benetton’un global bir şirketler grubu olması nedeniyle, kişisel verileriniz, yurtdışında bulunan sunuculara aktarılmakta olup, bu sunucularda muhafaza edilebilmektedir.

3. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklarınızı, kvkk@benetton.com.tr adresine, linkinde bulunan veri sahibi başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda yer alan adreslere yazılı olarak veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Benetton’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.